Tijdens het chiro werkjaar mag uw zoon/dochter altijd eens langskomen ‘om te proberen’.
Wanneer ze het nadien tof vinden, kunt u ze inschrijven.

Het lidgeld voor een heel chirojaar (~schooljaar) bedraagt 30 euro. Met dit bedrag is uw
zoon/dochter ook meteen het hele jaar verzekerd.

Voor betalingen van inschrijvingen en dergelijke mag je zeker niet vergeten de volledige
naam van het lid en wat je betaald te vermelden bij ‘opmerkingen’ van uw storting.

Het rekeningnummer van Chiro OndergRonse is:   (IBAN) BE63 7370 2062 8408
Copyright © 2012 Chiro Ondergronse  -  webbeheer@chiroondergronse.be